+380 (50) 586-97-77
Vodafone Life Viber Telegram
0
0

Ваш кошик порожній!

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Продавець відповідно до положень Цивільного Кодексу України на постійній основі оголошує публічну пропозицію укласти договір купівлі-продажу товару (далі - Договір). Пропозиція стосується необмеженого кола фізичних осіб і діє на постійній основі. Договір укладається за допомогою засобів дистанційного зв'язку, зокрема з використанням сайту Інтернет-магазину store-plus.com.ua (далі – Інтернет-магазин), на нижчевикладених умовах.

1.2. Використання особою в будь-якому вигляді сайту Інтернет-магазину (в тому числі, але не виключно, огляд інформації, здійснення ідентифікації за допомогою персонального логіна та пароля, участь у бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм, заповнення форми замовлення) є безумовною згодою з усіма положеннями та умовами даної публічної оферти, а також підтвердженням факту надання інформації відповідно до вимог частини другої статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів».

1.3. Оформлення Замовлення (заповнення форми замовлення) свідчить про прийняття особою пропозиції укласти публічний договір і прирівнюється до укладення Договору за умови отримання особою підтвердження такого Замовлення від Інтернет-магазину. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання. Для збереження Договору у формі, що унеможливлює зміну змісту Покупець самостійно використовує функціонал браузера для збереження сторінки.

2. Поняття і визначення

2.1. Використані в тексті даного публічного договору терміни мають наступні значення:

• «Товар» - вироби, аксесуари, комплектуючі та супровідна продукція, інформація про які представлена на сайті Інтернет-магазину у відповідних розділах.

• «Інтернет-магазин» - Інтернет-сайт, створений для організації дистанційного способу оформлення Замовлення та укладення Договору купівлі-продажу Товарів за допомогою засобів дистанційного зв'язку із використанням мережі Інтернет та телекомунікаційних мереж.

• «Продавець» - суб’єкт, що розміщує пропозиції для покупців.

• «Покупець» - фізична особа, яка шляхом повного та беззастережного прийняття даної оферти уклала Договір купівлі-продажу Товару для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

• «Замовлення» - обрані Покупцем позиції з переліку Товарів, представленого у Інтернет-магазині.

3. Предмет Договору

3.1. Договір регулює правовідносини щодо купівлі-продажу Товарів, у тому числі:

• добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині,

• оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині,

• оплата Товару,

• обробка та виконання Замовлення,

• використання сайту.

3.2. Продавець зобов'язаний передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти замовлений ним Товар.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення шляхом заповнення форми на сайті Інтернет-магазину або з допомогою оператора контакт-центру Інтернет-магазину.

4.2. Замовлення є дійсним за умови підтвердження можливості його виконання з боку Інтернет-магазину.

4.3. Основні характеристики Товару та ціну визначено у картці відповідного товару. Для затвердження можливості придбання Товару по визначеній в картці ціни Покупцю надсилається підтвердження. Матеріали сайту із цінами не застосовуються.

5. Порядок оплати

5.1. Покупець оплачує вартість Замовлення у національній валюті (гривні) на умовах та у спосіб відповідно до доступного сервісу та способу оплати. Податки включено до вартості Товару.

5.2. У випадку, якщо за Покупцем обліковується доставлений і не отриманий Товар, вартість наступних Замовлень сплачуються ним на умовах повної передоплати.

6. Строк, вартість та умови доставки

6.1. Доставка Товару здійснюється на вказану адресу на умовах:

• кур’єрської доставки,

• доставки до відділення служби доставки,

• отримання Покупцем Товару у точці видачі.

6.2. Плата за доставку Товару у точку видачі товарів не стягується. Плата за доставку Товару іншим способом визначається відповідно до умов надання послуг обраної служби доставки. Інформація про вартість доставки доступна для перегляду при заповненні форми замовлення.

6.3. У разі неможливості з боку Покупця отримати Товар в обумовлені час та/або дату він може погодити нові час та/або дату доставки відповідно до умов обраної служби доставки. При неможливості вчасно отримати Товар в обумовлені в точці видачі Покупець має право одноразової зміни часу та/або дати отримання Товару.

6.4. У разі повторного неотримання Товару Покупцем з причин, не залежних від Продавця, Замовлення анулюється. При цьому сума попередньої оплати, сплачена Покупцем, повертається з вирахуванням витрат, понесених Продавцем при виконані та організації доставки такого Замовлення.

6.5. Моментом отримання і прийняття Товару Покупцем є момент (залежно від того, яка подія настала раніше):

• підписання Покупцем документа на підтвердження отримання ним Товару,

• підписання Покупцем документів служби доставки, що свідчать про отримання відправлення із Товаром,

• фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення Покупцем дій, що свідчать про прийняття Товару (Покупець отримав Товар і покинув точку видачі товару).

6.6. При отриманні Товару Покупець має перевірити його на предмет повноти комплектації та наявності пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів: видаткова накладна (чек), гарантійний талон. У випадку виникнення претензій, пред’явити їх в момент отримання Товару. Претензії щодо комплектації та цілісності Товару, а також щодо наявності експлуатаційних документів до Товару після його отримання не приймаються.

7. Гарантійні зобов'язання

7.1. На Товар, що має гарантійний термін експлуатації, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або визначені виробником. Умови гарантійного та сервісного обслуговування а також посилання на електронні версії експлуатаційних документів для Товарів доступні на сайті Інтернет-магазину у відповідних розділах.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Продавець зобов'язаний:

• передати Покупцю Товар за умови його наявності у Продавця на момент підтвердження Замовлення.

8.2. Продавець має право:

• вимагати від Покупця відшкодування збитків, завданих порушенням умов Договору.

• використовувати технології для збирання та зберігання інформації про Покупця. Це може включати в себе запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів.

Продавець також може використовувати куки й анонімні ідентифікатори при взаємодії з відвідувачів з послугами, запропонованими партнерами.

• направляти Покупцю повідомлення про персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції, новини та акції, про хід виконання замовлення чи розгляду звернення.

8.3. Покупець зобов'язаний:

• своєчасно оплатити і отримати Товар.

8.4. Покупець має право:

• оформити Замовлення із використанням телефонного зв’язку або форми замовлення на сайті Інтернет-магазину;

• вимагати від Продавця виконання умов Договору;

• відмовитися від отримання маркетингових повідомлень.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору в порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за:

• змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

• за невідповідність кольорової гами фотознімків Товару на сайті та оригіналу Товару;

• за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення;

• за затримки в обробці Замовлення і доставці Товару, які відбуваються з причин, непідконтрольних Продавцю;

• за наслідки передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам.

9.3. Покупець особисто несе відповідальність за використання та схоронність логіна та пароля до свого облікового запису у Інтернет-магазині. Здійснюючи реєстрацію на сайті Покупець вказує свої достовірні та дійсні прізвище, ім’я, по-батькові, контактні дані, та іншу інформацію, необхідну для укладення Договору. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої ним в формі реєстрації на сайті та зобов’язується підтримувати її в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань через недійсність та / або неактуальність даних, наданих Покупцем. Зобов'язання Продавця щодо повідомлення Покупця вважаються виконаними належним чином при направленні таких повідомлень за контактними даними, наданими Покупцем.

9.4. У разі старіння матеріалів (зокрема опису Товару) на Інтернет-сайті та за інших умов Продавець ні за яких обставин не є відповідальним за будь-які збитки, які виникли внаслідок використання чи неможливості використання інформації цього Інтернет-сайту.

9.5. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від обов’язку виконання умов Договору до припинення дії таких обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.

9.6. Сторони зобов’язуються здійснювати всі необхідні дії для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9.7. У будь-якому випадку сума збитків та моральної шкоди, які можуть бути виплачені Покупцю у зв'язку з порушенням його прав (зокрема, у зв'язку з невиконанням Договору або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

9.8. Продавець не несе відповідальності за дії служби доставки, в тому числі за строки перевезення і схоронність Товару.

9.9. В випадку, якщо неповне, неточне та/або невірне зазначення Покупцем даних у формі замовлення призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних із доставкою Товару за невірною адресою, або до видачі Товару неналежному Покупцю, всі пов’язані із цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких витрат чи збитків з сум, сплачених або належних до сплати в якості оплати Товару.

10. Дія договору та його розірвання

10.1. Договір вступає в силу з моменту його укладення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення строку дії Договору його може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичного отримання Товару. В випадку попередньої оплати Замовлення Продавець здійснює повернення грошових коштів на підставі отриманої письмової заяви Покупця.

10.3. Розірвання Договору щодо Товару належної якості за ініціативою Покупця відповідно до законодавства про захист прав споживачів не здійснюється за умов, коли причиною для розірвання є властивості та ознаки Товару, зазначені в його описі у Інтернет-магазині та відтворені на фотознімках Товару.

10.4. Повернення оплати за Товар у передбачених законом випадках провадиться виключно на підставі письмової заяви Покупця в порядку, визначеному чинним законодавством України та внутрішніми регламентами Продавця. Разом із мотивованою заявою на обмін або повернення грошових коштів Покупець надає Товар в повній комплектації та документи, визначені законодавством про захист прав споживачів. Кошти повертаються Покупцю в національній валюті (гривні).

10.5. Продавець має право розірвати Договір у разі порушення Покупцем умов Договору.

10.6. Покупець має право розірвати Договір в порядку, визначеному чинним законодавством.

11. Інші умови

11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право вносити зміни в публічну оферту, опис товару та ціни. Зміни вступають в силу за умови публікації оновленої редакції на сайті Інтернет-магазину.

11.2. Інформація щодо Товару надана для ознайомлення із його описом та фотознімками.

11.3. Покупець надає свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у зв’язку із виконанням Договору в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

11.4. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця в цілях обробки Замовлення, направлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, гарантійного обслуговування Товару, здійснення розрахунків та інших дій, необхідних для виконання Договору. Використовуючи сайт Інтернет-магазину, або при оформленні Замовлення без попередньої реєстрації Покупець надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку виконання Договору, а також підтверджує ознайомлення з цією офертою, її прийняття та згоду з її змістом.

11.5. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на сайті Інтернет-магазину). Покупець підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

11.6. Порядок звернення Покупця з претензіями та вимогами визначено у відповідному розділі сайту Інтернет-магазину.

11.7. При використанні сайті Інтернет-магазину для направлення чи публікації відгуків та повідомлень Покупець особисто несе відповідальність за їх зміст. Відповідні тексти та доповнення до них не мають бути незаконними, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, такими, що суперечать моральним нормам, порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною, політичною ознаками, містять образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушують чинне законодавство України. Покупець погоджуєтеся, що будь-яке повідомлення чи доповнення може бути видалене без його на те згоди, а також безоплатно використане на власний розсуд. Інтернет-магазин не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену покупцями на сайті.

11.8. Треті особи можуть бути наділені правами та обов'язками Продавця, визначеними Договором, на підставі окремих угод з Продавцем.